Giỏ hàng

Trang chủ

Chúng tôi tin cuộc sống khỏe mạnh về thể chất và tin thần khơi nguồn từ thực phẩm lành mạnh và môi trường trong sạch. Chúng tôi trăng trở tìm kiếm và rồi quyết tâm đi theo phương thức vun trồng thuận tự nhiên, hạn chế tối đa sử dụng chất hóa học, và giảm thiểu các tác động xấu lên môi trường dù rằng điều đó đòi hỏi thời gian gấp nhiều lần và năng suất hạn chế hơn các phương pháp phổ biến khác. Với mong muốn ban đầu là mang  giá trị này đến cho gia đình và những người thân yêu, chúng tôi đã nuôi dưởng và chia sẻ thành quả là những bó rau sạch, những bụi hồng được nuôi bằng phân hữu cơ. Giờ đây khi thắm nhuần hơn phương thức thuận tự nhiên, chúng tôi ước mong nhân rộng giá trị đấy cho những ai cùng hoài bão, góp phần tạo dựng cuộc sống khỏe vững bền thông qua thương hiệu Alingreen với phương châm “Nurture plants, plan nature.”